شرکت صرافی تجارت

ایمیل : info@tejarat-exchange.com |

شماره تلفن : 15-02177621013 - |

تاریخ : 26/10/1400 |

ساعت : 11:15

تاریخچه:

موضوع تاسیس شرکت صرافی تجارت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و مجوز ثبت این شرکت، پس از فراز و نشیب های فراوان و انجام بررسی ها و اقدامات لازم در این زمینه، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید.

پس از اخذ مجوز، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت گردید و سرانجام از آذر ماه سال ۱۳۸۸ رسما” فعالیت خود را آغاز نمود تا با حضور خود در بازار صرافی ها به عنوان فضایی جهت گسترش فعالیتهای پولی و بانکی که صنعتی کارا و پردرآمد نیز تلقی می گردد موجبات سودآوری بانک از این طریق را فراهم نماید.

در طول این مدت که اخذ مجوزات مربوطه جهت آغاز فعالیت شرکت صرافی به طول انجامید تغییرات متعددی در میزان و نحوه تامین سرمایه، اساسنامه شرکت، محل استقرار شرکت، ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و حتی نام شرکت صورت پذیرفت و در نهایت به لطف پروردگار، تلاش و همت همکاران در بخش های مختلف بانک و با بهره گیری از رهنمودهای ارشادی مقامات ارشد بانک، تحقق این امر میسر گردید.

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره

آقای سیاوش شعیبی
آقای سیدمحمد جعفر شوشتریان
آقای مهدی گودرزی