۷۷۶۲۱۰۱۳
۰۳:۵۸
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

خرید و فروش نقدی

خرید و فروش نقدی:

شرکت صرافی تجارت به امر خرید، فروش و نقل و انتقالات ارزی در چارچوب مقررات اقدام می نماید و همواره سعی بر آن دارد تا با برقراری ارتباطات موثر و دوسویه با کارگزاران معتبر و قابل اطمینان در این عرصه، حوزه فعالیت شرکت را گسترش دهد و با شناساندن آن به مشتریان، امکان بازاریابی و ایجاد رضایتمندی مطلوب در این زمینه را فراهم نماید.
شایان ذکر است شرکت مذکور از تمامی امکانات لازم جهت انجام کلیه عملیات مجاز و ارائه هرگونه خدمت به مشتریان برخوردار بوده و در شرایط کنونی می تواند گره گشای بازرگانان، تجار، و . . . جهت انجام نقل و انتقالات ارزی با سایر کشورها باشد.
این شرکت در حال حاضر با داشتن پرسنل کارآزموده، مجرب و متعهد، با تمام توان در جهت رضایتمندی مشتریان خود به ارائه سرویس و خدمات لازم مشغول می باشد.