ورود شما را به پورتال اطلاع رسانی شرکت صرافی تجارت خیر مقدم عرض می نماید.                      نگران فردایت مباش، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست.               دانایان با عمل زندگی می کنند، نه با اندیشه عمل               هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست.               بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری               اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنا نداشت.               شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است.
امروز :  
»   شنبه , 5 , اسفند , 1396 , 2:15 ب.ظ
»   Saturday , 24 , February , 2018 , 2:15 pm

صفحه اصلی

با تصویب ماده11قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ18تیرماه1351 " دستور العمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها " تدوین گردید. در این راستا و بر اساس تصمیمات متخذه در یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، در اسفندماه سال 1382، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که مجوز تاسیس دریافت نموده اند می توانند در قالب شرکتهای سهامی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاسیس صرافی مبادرت نمایند.
در این رابطه حسب دستور العمل اجرایی مربوطه، مصوب 9/6/1389 شورای پول و اعتبار، که به سیستم بانکی ابلاغ گردید صرافی ها به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شدند:

  • صرافی های نوع اول
  • صرافی های نوع دوم


صرافی های نوع اول:
صرافی های نوع اول، صرافی هایی بودند که صرفا" به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) مبادرت می نمودند و پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیر ارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع بود.


صرافی های نوع دوم:
صرافی های نوع دوم، صرافی هایی بودند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزیدند.
 

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393 شواری پول و اعتبار:

بنا بر دستورالعمل جدید اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صرافی ها، میزان حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس صرافی ها در شهر تهران و شهرهای بزرگ مبلغ چهل میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بنابر دستورالعمل جدید اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، مصوب 28/05/1393 شورای پول و اعتبار، فعالیت صرافی ها به دو شکل صرافی های نوع اول و صرافی های نوع دوم  تفکیک نگردیده و کلیه صرافی ها مجاز به انجام خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی و خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی می باشند.

 

آمار بازدیدکنندگان

 9 مهمان حاضر
مراحل ارسال حواله
  • دریافت فرم حواله از داخل سایت و تکمیل آن (ترجیحاً تایپ شود)
  • ارسال فرم حواله برای شرکت صرافی تجارت و دریافت تأییدیه
  • دریافت نرخ حواله از طریق تماس تلفنی، واریز آن به حساب بانکی و ارسال رسید
  • دریافت سند مربوطه از شرکت صرافی تجارت